Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Go 1562/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta stwierdza nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...].

I SA/Go 208/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie podatku od posiadania psów w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały stwierdza nieważność § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały

I SA/Lu 67/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

I SA/Bk 81/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czeremcha w przedmiocie określenia opłaty targowej

III SA/Wa 1659/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

I SA/Go 380/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Gminy w przedmiocie zwolnienia w podatku od środków transportowych stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy z dnia [...] r. nr XXX/234/200

I SA/Go 27/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.

I SA/Gl 1757/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bestwina w przedmiocie opłaty od posiadania psów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 4 ust.

I SA/Łd 972/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Ol 56/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stare Juchy w przedmiocie wysokości opłaty miejscowej
1   Następne >   +2   +5   7