Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Rz 46/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności paragrafu 1 pkt 1 uchwały Nr [...] Rady Gminy N. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

III SA/Wr 476/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 3, § 2 ust. 1 i 2, § 5 ust. 3 we fragmencie 'Rezerwacja miejsc handlowych prowadzi Księgowość Ośrodka' i we fragmencie 'w Recepcji', § 5 ust. 8, § 7 ust. 1 we fragmencie 'opłaty targowej i', § 8 ust. 1 pkt 1 lit l, § 9 ust. 1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 7 i 9, § 9 ust. 2, § 10 i § 12 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w O. S. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z urządzeń targowisk oraz ustanowienia re...

I SA/Go 198/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie opłaty miejscowej stwierdza nieważność § 3 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały.