Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II FSK 2592/12 - Wyrok NSA z 2014-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 1, ppkt 1 i 2 uchwały nr [...] Rady Miasta P. w sprawie podatku od nieruchomości

I SA/Kr 1148/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty miejscowej,

III SA/Wa 441/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miasta i Gminy w L. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

SA/Rz 128/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy

II FSK 1077/10 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty miejscowej

III SA/Wa 346/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały ( w części ) w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

I SA/Kr 1539/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Zatorze, z dnia 2

III SA/Wa 2575/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy S. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy

III SA/Wa 2574/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy S. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy

II FSK 414/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych
1   Następne >   2