Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1641/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,

II GSK 296/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości

II GW 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

I SA/Ke 488/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie płatności na zalesienie gruntów rolnych na 2006 rok

I SA/Sz 697/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

II GSK 1016/11 - Wyrok NSA z 2012-08-21

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

V SA/Wa 1219/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek;

II GSK 1562/14 - Wyrok NSA z 2015-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za przechowywanie broni w depozycie

I SA/Lu 319/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 472/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie: Minister Finansów) w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów;
1   Następne >   2