Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Kr 944/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2008 ;,

I SA/Kr 818/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie bezpośrednich płatności do gruntów rolnych za rok 2005;

I SA/Sz 1033/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w przedmiocie negatywnej ponownej oceny projektu

I SA/Gd 1557/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji i przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania