Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Wa 21/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2011 r.

III SAB/Wa 20/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w zakresie podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FSK 3577/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy Stoczek Łukowski w przedmiocie nieterminowego rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VIII SAB/Wa 60/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie niewydania orzeczenia o umorzeniu postępowania

VIII SAB/Wa 72/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. w przedmiocie niewydania aktu

III SAB/Wa 26/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne na 2017 r. 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, 2) wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)

III SAB/Wa 24/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w zakresie rozpoznania odwołania od decyzji ustalającej łączne zobowiązania pieniężne na 2018 r. 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3) wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywnę w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych).