Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II FZ 236/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za II 2010 r.

II FZ 109/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty skarbowej

II FSK 2555/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za miesiące od stycznia do lipca 2010 r.

I SA/Łd 1098/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-15

Skarga P. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji w sprawie zmiany decyzji dotyczącej nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP i umorzenia postępowania w sprawie

I SA/Po 95/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe Spółki z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące sierpień

III SA/Po 360/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od gier za miesiąc kwiecień 2010 r.

I SA/Wr 819/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wa. w przedmiocie odmowy potrącenia zaległości w podatku od gier za VIII 2010r.

I SA/Łd 1037/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 rok uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Lu 576/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości

I SA/Wr 1412/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za luty 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   16