Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2768/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym na 2012 r.

II FZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010 r.

I SA/Lu 718/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-27

skarg E. Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2010 r. oraz

I SA/Bd 744/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 rok.

I SA/Lu 720/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-04

skarg E. spółki z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za październik 2010 r. oraz

I SA/Lu 723/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-06

skarg E. spółki z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za styczeń 2011 r. oraz

III SA/Wa 1544/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

II FSK 2099/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II FZ 930/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...] w przedmiocie podatku od gier za listopad 2011 r.

II FZ 934/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...] w przedmiocie podatku od gier za czerwiec 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   48