Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 380/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za miesiąc grudzień 2011r.

I SA/Wr 2312/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydent W. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 343/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie karty podatkowej za 2005 r.

III SA/Wa 1787/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za grudzień 2012r.

I SA/Bd 32/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2012 r..

III SA/Wa 2232/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2004 r. do maja 2005 r.

I SA/Sz 1346/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu pobranych a niewpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za styczeń, luty i kwiecień 2013 r. oraz określenie wysokości tych zaliczek za wskazane miesiąc

I SA/Bd 30/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od gier za luty 2012r.

I SA/Bd 11/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2010r.

I SA/Bd 35/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2012r.
1   Następne >   +2   +5   +10   36