Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Sz 1351/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego

III SA/Wa 1565/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

II FSK 468/05 - Wyrok NSA z 2006-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek o wydanie depozytu

II FSK 45/05 - Wyrok NSA z 2006-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Sz 646/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Sz 769/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

I SA/Łd 324/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-11

Sprawa ze skargi G. G. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie udzielenia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

II FSK 1864/10 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

II FSK 704/10 - Wyrok NSA z 2011-10-06

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

III SA/Wa 1342/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie opłaty paliwowej
1   Następne >   +2   6