Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 95/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska

II SA/Kr 56/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia opłat za korzystanie ze środowiska

II SA/Bk 637/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska

II SA/Po 952/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska