Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

III SA 1385/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług.

SA/Rz 43/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 1995

I SA/Wr 3552/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok, zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę d powyższej zaległości

III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Wr 113/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania;

I SA/Wr 2281/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 1995 r.

SA/Sz 2022/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

I SA/Wr 2283/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za sierpień 1995 r.

III SA 2393/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 73/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w Sz. w przedmiocie: podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   11