Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 43/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 1995

SA/Rz 1455/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego I uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające go postanowienie SKO [...] II określa, że uchylone postanowienia nie podlegają wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku III zasądza od SKO [...] na rzecz skarżącego...

SA/Rz 241/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

skarg M. W. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997r.

SA/Rz 1865/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

SA/Rz 2319/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

skarg B. i I. D. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r. i 1999r. oraz określenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy za 1998 r. i 1999 r.