Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 2022/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

SA/Sz 1286/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za maj 1999r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień 1999 roku

SA/Sz 2023/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

SA/Sz 575/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o wymiar cła uchyla zaskarżone postanowienie

SA/Sz 1475/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych