Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie podatku od towarów i usług

SA/Sz 2022/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

III SA 2393/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 73/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w Sz. w przedmiocie: podatku dochodowego od osób prawnych

III SA 694/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

SA/Rz 241/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

skarg M. W. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997r.

SA/Bk 1114/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego należności z tytułu podatku VAT za poszczególne miesiące 1994 roku oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1994

SA/Bk 1379/02 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1994 rok

III SA 2270/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 2867/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   4