Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1153/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej

III SA 3220/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SA/Łd 620/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące lipiec, sierpień, listopad i grudzień 2000 r.

III SA 2976/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

SA/Rz 2195/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r.

SA/Rz 1995/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego za 2000r.

III SA 2958/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie opłaty skarbowej

FSK 148/04 - Wyrok NSA z 2004-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

FSK 181/04 - Wyrok NSA z 2004-04-21

skargę kasacyjną Kazimiery i Jerzego małżonków D. od wyroku NSA - Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

SA/Rz 1150/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r.
1   Następne >   2