Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 862/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996r.

FSK 192/04 - Wyrok NSA z 2004-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1992

FSK 268/04 - Wyrok NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych od lipca do grudnia 1999 r.

III SA 1622/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2000 r.

FSK 223/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa 'U.' Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na decyzje Izby Skarbowej w W. (...) w przedmiocie zwrotu nadpłaty opłaty skarbowej

SA/Rz 859/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-07-20

skarg E. S. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec i październik 1996r.

FSK 38/04 - Wyrok NSA z 2004-07-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 176/04 - Wyrok NSA z 2004-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych