Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Bd 42/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika

V SA/Wa 761/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 446/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym

III SA/Wa 1302/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej

III SA/Wa 1549/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej wraz z pozostałymi wspólnikami za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do listopada 2008 oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości wpłat za listopad 2008

I SA/Bd 808/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I FSK 1313/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienia o odmowie przywrócenia terminu)

I FSK 1314/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienia o odmowie przywrócenia terminu)

I FSK 1619/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienia o odmowie przywrócenia terminu)
1   Następne >   +2   +5   +10   100