Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SAB/Op 8/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu nr [...] o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za III kwartał 2006r.

I SA/Op 184/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Op 29/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za marzec 2010 r.

I SA/Op 38/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług

I SA/Op 458/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej byłego wspólnika spółki cywilnej za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca i od lipca do grudnia 2008 r.

I SA/Op 380/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za miesiąc grudzień 2011r.

I SA/Op 816/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007r.

I SA/Op 326/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

I SA/Op 250/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Op 248/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100