Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 921/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gryk

II GSK 5337/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie bez zezwolenia

II GSK 3959/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Kielcach w przedmiocie kary porządkowej

II GSK 4408/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Kielcach w przedmiocie kary porządkowej

II GSK 4183/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier bez zezwolenia

II GSK 1724/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Kielcach w przedmiocie kary porządkowej

III SA/Lu 644/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Gd 680/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 1221/16 - Wyrok NSA z 2018-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Lu 642/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   2