Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 261/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej