Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Kr 1749/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Skarga S. K. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Kr 1539/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-06

skarg R. T., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad, grudzień 2003r.,

I SA/Kr 391/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie określenia wysokości dochodu za 2002r,

I SAB/Kr 4/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

I SA/Kr 236/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, r.,

I SA/Kr 2064/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...], w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania, uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie nr [...]

I SA/Kr 1965/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania,

I SA/Kr 1093/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

I SA/Kr 2169/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji,

I SA/Kr 811/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nadpłaty dotyczącej faktury
1   Następne >   +2   +5   +10   99