Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 1198/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji uchylającej decyzję ostateczną i ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r. i umorzenia postępowania w sprawie

I SA/Ke 346/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-23

skarg S. K. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu

I SA/Ke 649/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie : stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Op 29/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za marzec 2010 r.

II FSK 1094/05 - Wyrok NSA z 2006-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie opłaty skarbowej

II FSK 3209/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie nr [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatek od gier za miesiące od maja do października 2011 roku

II FSK 2109/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie nr [...], [...], [...], [...] oraz 4 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od gier za listopad i grudzień 2011 r. oraz styczeń, luty i marzec 2012 r.

II FSK 118/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie oprocentowania nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 117/13 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100