Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 150/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 93/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 151/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług.

I SA/Bd 183/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług.

III SA/Lu 1795/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zapoznania się z materiałem dowodowym

V SA/Wa 288/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania:

I SA/Bk 1797/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia kwoty długu celnego