Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 390/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

I SA/Lu 306/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. - O. w przedmiocie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego