Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1485/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi G.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Urzędowi Skarbowemu w K. i Izbie Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w W. za niewykonanie postanowienia sygn. akt I SAB/Wr 15/0

I SA/Ol 232/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-09-20

Sprawa ze skargi M. K. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie z dnia