Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-03-03

Skarga Pawła T. na decyzję Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku w przedmiocie odmowy umorzenia I i II raty zobowiązania pieniężnego za 1987 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Kr 1184/87 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-01-07

Skarga Krystyny P. na decyzje Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Tarnowie w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego na 1986 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w B., a także

III SA 332/88 - Wyrok NSA z 1988-08-11

Skarga Krzysztofa K. na trzy decyzje Podatkowej Izby Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego za lata 1981, 1982, 1983 i 1985 z tytułu sprzedaży samochodów.

III SA 964/87 - Wyrok NSA z 1988-01-18

Skarga Elżbiety I. na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie wyłączenia z opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej za 1986 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w O., a także

SA/Po 137/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-08-16

skargę w przedmiocie wyłączenie z grupy osób opłacających w latach 1983

SA/Ka 831/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-01-21

Skarga Tadeusza H. na decyzję Izby Skarbowej w Częstochowie w przedmiocie wymiaru podatku od wynagrodzeń i podatku wyrównawczego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III ARN 7/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Skarga (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymiaru podatku dochodowego za 1983 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 669/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.