Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Bd 67/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

1/III SA 2919/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2000

I SA/Wr 431/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-12

Skarga I. B. na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów

SA/Sz 1807/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania u c h y l a zaskarżone postanowienie

I SA/Wr 28/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 1996 r.

I SA/Wr 1165/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres marzec

SA/Bk 1332/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odsetek od zaniżonych zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 rok

I SA/Gd 451/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-12

Odsetki są następstwem zaległości podatkowej i dopóki nie jest znana ostateczna jej wysokość - za przedwczesne należy uznać orzeczenie o odsetkach od tej zaległości.

I SA/Wr 2888/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-21

Sprawa ze skargi J.A. na decyzje SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 rok oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzających podatek od nieruchomości za lata 1996

I SA/Wr 2676/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
1   Następne >   +2   +5   8