Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Wr 4201/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 1999 r.

I SA/Wr 2442/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 1999r.

I SA/Wr 3987/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2001r. I

I SA/Wr 4301/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 1997 r.

I SA/Bd 468/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości

I SA/Wr 3627/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

Sprawa ze skargi K.A. na decyzje SKO we W. 1. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających podatek od nieruchomości za lata 1996

I SA/Wr 4203/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 1999 r.

I SA/Wr 3817/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

Sprawa ze skargi L. G. na decyzje SKO we W. 1. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających podatek od nieruchomości za lata 1996

FSK 388/04 - Wyrok NSA z 2004-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2002 r.

I SA/Wr 3816/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

Sprawa ze skargi L. G. na decyzje SKO we W. 1. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających podatek od nieruchomości za lata 1996
1   Następne >   +2   +5   11