Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Wa 1446/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej

III SA/Wa 163/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen leków

III SA/Wa 2482/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen umownych

I SA/Po 1565/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-18

1. Art. 2 ustawy Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ obejmuje swoim zakresem tzw. niepodatkowe należności budżetu państwa. Ta kategoria danin publicznych jest stosunkowo najmniej określona. Nie obejmuje ona swoim zakresem ani podatków, ani opłat, ani ceł, ani świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach, ani kar pieniężnych i grzywien wymierzanych przez sądy. Obejmuje natom...

III SA 7633/98 - Wyrok NSA z 2000-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji inspektora kontroli skarbowej

III SA/Łd 865/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległość spółki z tytułu opłaty paliwowej za wrzesień 2012 r.

III SA/Łd 859/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległość spółki z tytułu opłaty paliwowej za marzec 2012 r.

I SA/Ol 75/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności solidarnej członka zarządu spółki z o.o. za zaległości spółki

III SA/Po 776/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej określenia opłaty paliwowej za miesiąc grudzień 2004r., po wznowieniu postępowania

I SA/Bk 1219/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc listopad 2016 r.
1   Następne >   +2   4