Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA 3368/00 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 2154/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

I SAB/Wr 253/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-10

Sprawa ze skargi: S.D. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: