Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 371/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego