Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Lu 390/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

I SA/Go 529/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy z [...] r. nr XIX/137/2008 w przedmiocie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

I SA/Go 3/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.

I SA/Go 612/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie podatku od środków transportowych stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.

I SA/Go 25/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku stwierdza nieważność § 2 pkt 2 i 3 uchwały.

I SA/Go 602/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.

OSK 1502/04 - Wyrok NSA z 2005-05-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II GZ 11/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały dotyczącej szczegółowych zasad trybu i umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych

III SA/Po 552/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w M. nr [...] oku w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Miejskiej w M. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w części obejmującej postanowienia załącznika nr ...

III SA/Po 553/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w M. nr [...] oku w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w części załącznika nr 1 lit. L, załącznika nr 2 lit. H, załącznika nr 3 lit. F i załącznika nr 4 lit. G zawierającej oś...
1   Następne >   2