Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

FSK 1748/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w P. w przedmiocie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego z tytułu kary pieniężnej.

FSK 1750/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy P.

III SA/Wa 346/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały ( w części ) w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

II FSK 1460/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Związku [...] 'E.' z siedzibą w K. na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: - nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,