Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bk 494/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego z pracy na własnym gospodarstwie rolnym

II SA/Bk 493/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego z pracy na własnym gospodarstwie rolnym

II SA/Bk 495/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego za II półrocze 2008r.

SA/Ł 3105/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Bk 140/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wr 2208/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. w przedmiocie ponaglenia w sprawie wykonania wyroku sygn. akt I S.A./Wr 1840/01

II SA/Bk 319/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z nieruchomości rolnej

II SA/Ol 18/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby ... w O. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie zasądzenia kosztów postępowania