Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Rz 608/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia połowy odsetek za zwłokę

I SA/Lu 390/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

I SA/Gd 1182/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Łd 843/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tytułu wykonawczego

I SA/Łd 842/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tytułu wykonawczego

I SA/Łd 844/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tytułu wykonawczego

I SA/Bd 1005/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Bd 524/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę postanowienia

I SA/Lu 687/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi

I SA/Bd 215/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   +5   10