Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol

III SA/Kr 1282/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi Z. S. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

I OSK 843/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

II SA/Wa 95/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-05

Sprawa ze skargi G. D. na orzeczenie Komendanta [...] Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

II SA/Wa 1688/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 3005/13 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat

II SA/Wa 2698/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi B. W. na orzeczenie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA/Ke 417/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję - rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

II SA/Ke 16/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego

II SA/Ke 205/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-22

Sprawa ze skargi G. L. na orzeczenie Komendanta Policji w przedmiocie wydalenia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   100