Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

IV SA/Gl 597/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy policji

IV SA/Gl 651/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Policji stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającego ją rozkazu personalnego Komendanta Powiatowego Policji w W. Ś. nr [...] z dnia [...].

IV SA/Gl 273/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 1/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Policji uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Gl 240/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie przyznania dopłaty do wypoczynku

IV SA/Gl 1062/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy policji

IV SA/Gl 1177/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie innych świadczeń finansowych związanych z lokalem mieszkalnym

IV SA/Gl 1285/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 1119/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-17

Sprawa ze skargi K. M. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Policji

III SA/Gl 822/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie opinii o pracowniku ochrony
1   Następne >   +2   +5   +10   29