Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I OSK 1772/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej o powołaniu pana M. B. na stanowisko Komendanta Głównego Policji i wniosku ...