Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 1/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-25

skarg T.S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie oraz na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] nr: [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Bd 178/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie opinii w sprawie wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych

II SA/Sz 375/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne i lekarskie

II SA/Rz 117/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

I OSK 2057/12 - Wyrok NSA z 2014-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Op 589/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Gd 15/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Op 589/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Sz 469/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-08-01

Sprawa ze skargi A. O. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odwołania z zajmowanego stanowiska

I OSK 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie niewłaściwego załatwienia pisma dotyczącego bezprawnie zabranego dowodu rejestracyjnego pojazdu
1   Następne >   3