Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Skarżony
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

V SA 516/95 - Wyrok NSA z 1996-01-10

Naczelny Sąd Administracyjny w obecnym składzie nie podziela poglądu wyrażonego w wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych lub podległych mu organów, a także szczegółowych zasad przydziału i opr...

II SAB/Lu 23/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie nie wydania decyzji co do możliwości zameldowania się na pobyt stały skarżącej w lokalu mieszkalnym przy ul. N. 83/41 w L. lub wykupu tego lokalu mieszkalnego