Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 522/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

III SAB/Kr 154/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-17

Skarga K. J., na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji, w przedmiocie odszkodowania za chorobę zawodową, , , , skargę odrzuca., , , ,

VIII SA/Wa 214/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie niestwierdzenia naruszenia prawa pacjenta uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie oraz poprzedzające je rozstrzygnięcie Rzecznika Praw Pacjenta znak: [...]