Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 1282/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi Z. S. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

IV SAB/Wr 68/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

II SA/Wa 1233/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego na remont lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2020/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Rz 169/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego

I OSK 1503/13 - Wyrok NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Ke 890/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 794/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 1374/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu
1   Następne >   +2   +5   +10   100