Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 1166/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie przydziału lokalu mieszkaniowego

II SA/Wa 785/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego