Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Bk 1016/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-03-24

Rada gminy nie może nakładać, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./, na organy Policji i prokuratury żadnych obowiązków w zakresie zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.