Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OZ 380/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1000/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej i palnej sportowej

II OZ 1074/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

OSK 1765/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową

VI SA/Wa 1829/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie pozwolenia na broń palną sportową

II SA/Bd 99/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie pomocy finansowej na zakup mieszkania

II OSK 823/09 - Wyrok NSA z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie pozwolenia na zakup i posiadanie broni palnej bojowej

II OSK 2214/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

VI SA/Wa 1635/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 878/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   3