Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 164/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-17

Sprawa ze skargi J. K. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie przez Powiat P. wyroku WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 810/11

III ARN 35/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 1631/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania NSA OZ w Krakowie.

III SA/Kr 10/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego