Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA/Kr 43/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odrzucenia zarzutów do tytułu wykonawczego

III SA/Kr 491/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odrzucenia zarzutów do tytułu wykonawczego

II SA/Wa 1756/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opróżnienia kwatery tymczasowej

II SA/Wa 1616/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 974/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi L. G. na postanowienia Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

I OSK 840/18 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego