Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 843/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

IV SAB/Wr 68/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

II SAB/Wa 479/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] czerwca 2012 r. o wydanie zaświadczenia według stanu na dzień [...] lipca 2012 r.

II SAB/Wa 270/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wydania rozkazu personalnego

II SAB/Wa 478/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia według stanu na dzień [...] kwietnia 1994 r. i [...] sierpnia 1994 r.

II SAB/Wa 476/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

IV SAB/Wr 13/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie przywrócenia do służby w Policji

IV SAB/Wr 134/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Ke 43/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Wa 511/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   19