Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Ka 486/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-05-10

Skarga Przedsiębiorstwa Zagranicznego 'B.' spółki z o.o. w Ś. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w lokalu rozrywkowym w porze nocnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ś. , a także